ctrl + V

80 posts / 0 new
Last post
admin
ctrl + V

voor alles wat tegengekomen wordt en misschien wel leuk kan zijn

The Bos The Bos's picture
Elzinguard Elzinguard's picture

De gevraagde pagina '/?q=eetbond' kon niet worden gevonden.

Loïs Loïs's picture

Dit dagboek is 719 keer bekeken

Thomas van der Horst Thomas van der Horst's picture

"I believe that if life gives you lemons, you should make lemonade... And try to find somebody whose life has given them vodka, and have a party."

-Ron White-

tom tom's picture

rp'êAv

Thomas van der Horst Thomas van der Horst's picture

Mensen die veel klagen leven gemiddeld langer. Als je zeurt, dan ontlaad je stress en dat is beter voor je gezondheid

Elzinguard Elzinguard's picture

...en toch ligt er een primaat bij de priesterlijke taak

laurensdubbink

De lijkbaar, welke door twaalf studenten grafwaarts werd gedragen, werd gedekt door de baret van de overleden hoogleraar en het corpslint met de penning van het studentencorps F.Q.I.., waarvan prof. Schilder erelid was.

Elzinguard Elzinguard's picture

Dus daar is de verloren penning gebleven...

Thomas van der Horst Thomas van der Horst's picture

"A government big enough to give you everything you want is a government big enough to take from you everything you have."
-Gerald R. Ford-

Marien Marien's picture

Nep-evenement met een ludieke titel.

shaver shaver's picture

Bijna alleen zijn mond bleef van steken gevrijwaard, omdat hij tijdens de poging een sigaret rookte.

Jacolien Jacolien's picture

"To me, 'Drones' are metaphorical psychopaths which enable psychopathic behaviour with no recourse. The world is run by Drones utilizing Drones to turn us all into Drones (...)"

Martin-Jan

Herstelde Clement neemt deel aan Criterium du Dauphiné

Elzinguard Elzinguard's picture

Heer, mijn hert is boos en schuldig

Marien Marien's picture

Job kreeg drie dochters [...]
Letterlijk vertaald zijn het Tortelduifje, Kaneelbloesem en Poederdoosje.

Alexander

De gezonde roomse geest zou erdoor bedorven geraken met giftige gedachten die zo uit het ketterse kookboek van Luther en Calvijn en hun vervloekte trawanten lijken te komen!

Andere Jas Andere Jas's picture

05-06; Boek III.4.32 - III.4.35
Een dagje later, ik was gister op een conferentie vanaf verschrikkelijk vroeg. Misschien is dit onderdeel ook wel een van de moeilijkere gedeeltes in het calvinisme; de straffende God. Dit godsbeeld gaat in tegen het godsbeeld dat veel mensen hebben, het Moralistic Therapeutic Deism(https://en.wikipedia.org/wiki/Moralistic_therapeutic_deism) of het roept nare ervaringen of onbeantwoorde vragen over het levensloop bij jezelf of andere op. Maar ik denk dat Calvijn toch de moeite waar is om door te lezen.

We gaan weer verder met het onderscheid tussen straf en tuchtiging. [32] Calvijn noemt kastijding zelfs een zegen. De straf van de torn daarentegen wordt het voorportaal van de hel in dit leven genoemd. De Bijbelse personen hebben vaak gebeden om bewaard te worden van de toorn maar niet om de kastijding/tuchtiging af te houden. Er ligt zelfs vermindering van smarten in het overdenken van Gods bedoeling, aldus Habakuk. God slaat namelijk soms zo dat mensen zich niet ver van de hel verwijderd voelen, God zegt dat mensen Zijn toorn hebben verdiend en mensen beijveren zich om met God in het reine te komen. En toch is God mild en matig in het kastijden. Dat is ook wel nodig, Calvijn zegt dat mensen die zich toeleggen op de beoefening van vroomheid ook een stuk teerder in hun gemoed worden.

Een tweede verschil[33], de straf is een betaling van de zonden, de tuchtiging is gericht op bekering. Je zou kunnen zeggen dat de straf is gericht op het verleden van een persoon en de tuchtiging op de toekomst. Dit is al bekend bij Augustinus en (Pseudo-)Chrysostomus, niets nieuws wat Calvijn ten berde brengt. God laat Zich ook vaak zien als verontwaardigd als Zijn volk zich niet bekeerd. Wat ook een aspect hierin is, is dat gelijke omstandigheden voor de een tot tuchtiging en voor de ander tot straf is, als ik mij niet vergis werkt Augustinus dit groots uit in de Stad van God, waar gelovigen en ongelovigen in Rome door de Visigoten werden getergd.

[34] Een gelovige moet zich sterken met deze gedachte in de bitterheid van beproeving. Het zou zomaar voorkomen dat een gelovige denkt dat hij gestraft wordt en zich onmogelijk kan voorstellen door God bemint te worden. Maar je komt verder als hij bedenkt dat God Zich over de zonden vertoornt, maar hemzelf genadig en goedgunstig is. Het is soms zwaar, zoals ook in de Bijbel de wanhoop dicht genaderd wordt. Het is ook een beproeving als ongelovigen ongestraft blijven en gelovigen de volle laag krijgen. Maar het is genade om terug naar de Wet gebracht te worden terwijl de goddelozen rondrennen op een weg die eindigt in het graf.

[35]Nu over de bestraffing van David na Batseba. God liet overduidelijk zien dat Hij doodslag en overspel niet wil. David is hierin ook een voorbeeld voor alle eeuwen na hem. Desalniettemin was het geen straf om iets aan God te betalen. Dit is ook de algemene vloek van de mensheid, hierin voelen we hoe serieus God de overtredingen van Zijn Wet opneemt en laat ons verlangen naar het hoogste geluk. God straft op die manier verschillend bij verschillende personen, maar God laat zien dat Hij meteen vergevingsgezind is als de getuchtigde zich bekeert, en dat het onze halstarrigheid is die hiertoe in de weg staat. David wordt uitgebreid besproken, andere voorbeelden laten vaak vergeving uit genade zien., het verhaal van David is in die zin meer een uitzondering.

Wat mij opvalt is dat hier God actief op het mensenleven wordt betrokken, in onze tijd lijkt God wel op afstand te staan, zeker in zaken die je overkomen. Misschien wil de mens vandaag nog wel het positieve aan God toeschrijven, maar echt alles en zo direct als Calvijn het schetst kunnen we misschien nog wat van leren.

Volgende week lezen we Boek III.4.26 - III.5.2

Lees deze en andere post terug op lectiocalvini.blogspot.com

Elzinguard Elzinguard's picture

(...) 'tis only the working of a natural self-love, and no true benevolence, any more than the union and friendship which may be among a company of pirates that are at war with all the rest of the world.

Loïs Loïs's picture

Fraters broeden voornamelijk in de kustgebieden van Noorwegen en de Britse eilanden, maar trekken in de winter gedeeltelijk naar het zuidwesten.

Thomas van der Horst Thomas van der Horst's picture

Een schoolinspectrice uit Tholen
Riep, toen ze het las, onverholen:
"De helft vindt ons naar?
Och was het maar waar!
We moeten wat meer samen scholen!"

shaver shaver's picture

Drinkt u normaal twee of drie tassen per dag en stopt u daar plots mee, dan kan u wel ontwenningsverschijnselen ervaren.

Marien Marien's picture

Als in dit geschrift hier en daar gesproken wordt over ,,een grapje over Melchizedek", enz., zal ontegenzeggelijk één of andere dominee naar de pen grijpen om te schrijven: ,,Brengt zulk geschrijf de Goddelijke factor bij de inspiratie niet in het gedrang?" - en hij zal niet begrijpen, dat de akelige vaktermen ,,Goddelijke factor" oneerbiediger klinken dan de combinatie humor-Melchizedek.

Loïs Loïs's picture

Lichtjes in de ogen. Dat heeft iedereen die bij Vacanceselect werkt – van onze mensen op de campings tot de medewerkers Klantenservice. Waarom lichtjes? Omdat passie en plezier in het DNA zit van ons familiebedrijf. Wij hebben er plezier in om vanuit de wensen van onze klant de mooiste vakanties te selecteren.​ ​Om beter op deze wensen in te spelen zijn we op dit moment bezig met het verbeteren van onze klantsystemen.

Jheronimus

Last post

Elzinguard Elzinguard's picture

Indeed, typically we only show affection to dogs or horses. And it’s not just the action we are uneasy with; the accompanying words are getting us unstuck too. “How do you do?” (rhetorical) used to be de rigueur for meeting strangers. We now have a pandemic of “pleased to meet you”. Avoid this at all costs, for if you have never met them before, you do not know if you actually are pleased to meet them or not, and we can leave this sort of treacly insincerity to the Americans, who are all having nice days.

Marien Marien's picture

In Nederland leven geen olifanten. Behalve in dierentuinen.

Dingen

Andere dingen.

Veel dingen en veel geneuzel.

Nog wat open deuren.

Conclusie die iedereen al wist.

The Bos The Bos's picture

als je lekker creeped uit wil worden door demonische kinderen: https://youtu.be/bpet67TTVag?t=35

Marien Marien's picture

Mogen we hieraan toevoegen dat we er zelf helemaal niet gerust op zijn? En dat we werkelijk niet begrijpen dat toekomstige predikanten deze studie-/ontspanningsdagen doorbrengen samen met docenten TUK in een klooster? De stuurgroep heeft vast goede bedoelingen, maar hoe emeritus hoogleraar dogmatiek (!) dr. Barend Kamphuis met dit voorstel kan meegaan is ons volstrekt onbegrijpelijk. Is Maria als 'biddende middelares' acceptabel? En is dat geen dogma, ook al wil men het niet zo noemen?

Elzinguard Elzinguard's picture

KISS: Koreanstudies Information Service System

Elzinguard Elzinguard's picture

Ga voor de grote beurt, wedden dat het lekker geurt

admin

Mij is vertelt (of heb ik dat gelezen?) dat ctrl-v van origine bedoelt was om juist dingen uit je eigen gedachten te knippen en te plaatsen, maarja, dat is ook maar wat ik denk gehoort te hebben... Niet dat ik kapot wil maken wat voor moois hier gebeurt, omdat het ook door sommige (vooral ouderejaars heb ik het idee) op die manier gebeurt. Let anders maar gewoon niet op mij. Ik geniet wel ofzo.

Marien Marien's picture

Ik geniet wel ofzo.

vogelvogel vogelvogel's picture

Bedoelt

Marien Marien's picture

De voornaamste uitdaging van het huwelijk is: leren hoe je moet houden van en zorgen voor de vreemdeling met wie je getrouwd blijkt te zijn.

(...)

Mijn vrouw heeft met minstens vijf verschillende mannen samengeleefd sinds we getrouwd zijn - en elk van die vijf was ik.

Andere Jas Andere Jas's picture

Show Me A Dinosaur (2016)

Tracklist:

0:00 Rakev
5:06 Vjuga
11:15 Ochag
15:20 Lights
20:45 Gone
27:22 Hearth
31:16 Wojna

Thomas van der Horst Thomas van der Horst's picture

€3,50!!!!!!!

Marien Marien's picture

De stad is niet vernoemd naar haar stichter, maar naar de apostel Petrus, de beschermheilige van de stad. Oorspronkelijk was de naam Sankt-Piter-Boerch (Санкт-Питер-Бурхъ), een imitatie van het Nederlandse "Sint-Pietersburg". Deze werd echter al snel veranderd in het Duitse Sankt-Peterburg.

Marien Marien's picture

Eind november was het brood als volgt samengesteld:
-10% cellulose
-10% veekoek
-2% kaf
-2% stof van meelzakken
-3% gemalen maïs
-73% roggemeel

Elina

Het evangelie is een groot prentenboek en op elke bladzijde zie je een plaatje, waarop op uiterst subtiele wijze even in beeld gebracht wordt, wat de mens is en doet.

Elzinguard Elzinguard's picture

Een brulkikvors uit Hoogezand,
al jarenlang beroeps-sergeant,
leert elke lichting excerceren
en laat ze urenlang marcheren.
Hij zou geen ander baantje willen,
het is zijn roeping: kikker drillen.

Marien Marien's picture

Geachte dieren,
Ik ben niet gelukkig.
De tor

Loïs Loïs's picture

schuif om te ontgrendelen

Andere Jas Andere Jas's picture
Marien Marien's picture

De wet van Grimm is een klankwet die een serie overeenkomsten tussen sommige plofklanken en wrijfklanken van de Germaanse talen en plofklanken van andere Indo-Europese talen (...) beschrijft.

Andere Jas Andere Jas's picture
Elzinguard Elzinguard's picture

Ook heeft Burgemeester Van der Knaap de politie-inzet vergroot en zijn er meer rechercheurs vrijgemaakt om de daders te pakken.

The Bos The Bos's picture

Prorail heeft het niet zo op fietsers: http://imgur.com/tynaFFO

Marien Marien's picture

Toen mijn kapitein negen glazen met Berkeley slaags was geweest, zwaaide deze met zijn hoed naar hem en riep: "Joe dochs, jou rochs, heb ie that heart soe press on boert".

Marien Marien's picture

Rijksmonumenten in 25 historische steden
(De aantallen zijn vanzelfsprekend lager dan van de betreffende gemeenten)

# Stad Inschrijvingen
1. Amsterdam 7394
2. Maastricht 1676
3. Utrecht 1534
4. Leiden 1243
5. Middelburg 1149
6. Haarlem 1146
7. Dordrecht 882
8. Delft 696
9. Groningen 668
10. Leeuwarden 614
11. Zierikzee 562
12. Arnhem 555
13. Deventer 544
14. 's-Hertogenbosch 522
15. Harlingen 517
16. Kampen 508
17. Breda 501
18. Zwolle 482
19. Amersfoort 460
20. Alkmaar 399
21. Zutphen 393
22. Hoorn 372
23. Brielle 364
24. Enkhuizen 363
25. Gouda 355

Pages