ctrl + V

80 posts / 0 new
Last post
Loïs Loïs's picture

It is hard because so many people cannot be brought to realise that when B is better than C, A may be even better than B. They like thinking in terms of good and bad, not of good, better, and best, or bad, worse and worst. They want to know whether you think patriotism is a good thing: if you reply that it is, of course, far better than individual selfishness, but that it is inferior to universal charity and should always give way to universal charity when the two conflict, they think you are being evasive. They ask what you think of duelling. If you reply that it is far better to forgive a man than to fight a duel with him, but that even a duel might be better than a lifelong enmity which expresses itself in secret efforts to 'do the man down', they go away complaining that you would not give them a straight answer. I hope no one will make this mistake about what I am now going to say.

Loïs Loïs's picture

super kapsalon
Omdat ik er zelf werk

Marien Marien's picture

IV. Allegro vivace - The piano scampers up and down the keyboard in music of great lightness and agility. Litolff once again pays homage to his temporary Holland home as he quotes another Dutch tune as his second subject.

Litolff subtitled the concerto 'National Hollandais' (The Nation of Holland) and used two Dutch songs in the work as a tribute to the freedom he enjoyed after escaping prison in England.

Andere Jas Andere Jas's picture

endogamous

Marien Marien's picture

Met Fort Jacob in de Gambia en Tobago in het Caribisch gebied verwierf hij in 1651 en 1652 zelfs twee koloniën. Het lot keerde zich echter tegen Koerland toen Karel X Gustaaf van Zweden Jacobs neutraliteit in de Zweeds-Poolse Oorlog (1655–1660) negeerde. Hij veroverde in 1658 de hoofdstad Mitau (Jelgava) en nam Jacob gevangen. Koerland verloor in deze jaren beide koloniën aan de Nederlanden.

Loïs Loïs's picture

Jonathan Edwards was beginning to construct just such a system when he was interrupted by death.

Marien Marien's picture

A.L.Th. de Bruijne is samengevoegd met deze pagina.

Loïs Loïs's picture

D

dag: aan de dag leggen, aan den dag leggen
dag: dag des Heren
dag: dezer dagen
dag: heden ten dage
dag: ten dage van
dag: ten eeuwigen dage
dag: ten huidigen dage
dag: voor de dag komen, voor den dag komen
dans: ten dans
deel: ten deel vallen
deel: ten dele
derde: ten derde
derde: ten derden male
deze: bij/in/na/namens/te/voor dezen
deze: te dezer plaatse
deze: te dezer/dier zake
die: in dier/dezer voege
die: met dien verstande
die: te dien aanzien/einde/opzichte
die: uit dien hoofde
die: van dien
die: van dien aard
dienst: te mijnen/uwen/haren/zijnen/onzen/hunnen dienste
dienst: ten dienste van, (iemand) ten dienste staan
doel: ten doel (stellen)
doen: in goeden doen
dom: zich van de domme houden, van den domme houden
dood: ten dode (opgeschreven)
dood: ter dood veroordelen, brengen
dood: uit den dode opstaan
doop: ten doop houden
duivel: des duivels
duur: op de lange duur
duur: op den duur, op de duur

Marien Marien's picture

De termiet vond alles overbodig.
Hij stond in zijn kamer en bekeek zijn tafel. Wat een overbodige tafel! dacht hij, tilde de tafel op, droeg hem naar buiten en gooide hem weg.
Hij ging weer naar binnen en keek naar zijn stoelen. Die zijn nu nog veel overbodiger, dacht hij en hij gooide ze ook weg.

Andere Jas Andere Jas's picture
Andere Jas Andere Jas's picture
Thomas van der Horst Thomas van der Horst's picture
Andere Jas Andere Jas's picture
Elina

Zie je jezelf niet een hele avond op hoge hakken lopen? De pijn wordt vanzelf verdoofd door het afknellen van de bloedtoevoer naar je voeten toe. Alles went.

Elzinguard Elzinguard's picture
Marien Marien's picture

Het echte Jeruzalem was als een aangeklede toren van Babel met een rangorde van godsdiensten en talen. (...) De Arabieren spraken Turks en Arabisch; de Armeniërs: Armeens, Turks en Arabisch; de Sefarden: Ladino, Turks en Arabisch; de chassidim: Jiddisj, die Midden-Europese mengtaal van Duits-Hebreeuws-Slavisch.

Marien Marien's picture

In 1958 sloot Andorra vrede met Duitsland.

Elzinguard Elzinguard's picture

Misschien schudde hij, als dat soort uitslagen aan hem werd voorgelegd, zijn hoofd, gaf hij over en liep hij naar zijn raam voor wat frisse lucht en belde hij zijn moeder, die nog steeds in het huis van zijn jeugd woonde en weduwe was en hem troostte door zowel zij voor- als achternaam te fluisteren, steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw...

O, Jim.
O, James.
O, James, schatje.
O, James, liefste.
O, James Inhofe.
Jimmy, Jimmy, m'n jongen.
O, Jimmy Inhofe.
Jim-Jim.
Jimmy Inhofe, Jimmy Inhofe.

...en dat dat de senator dan hielp, hoewel geen van beiden precies wist waarom.

Marien Marien's picture

De winter, een rauwe gast, zit bij mij thuis; blauw zijn mijn handen van de handdruk zijner vriendschap.
Ik bewijs hem ere, deze rauwe gast, maar laat hem gaarne alleen zitten.
Gaarne loop ik van hem weg; en wie goed loopt, ontloopt hem ook!
Met warme voeten en warme gedachten loop ik daarheen, waar de wind stil staat: de zonnehoek van mijn olijfberg.
Daar lach ik om mijn gestrenge gast en draag hem toch een goed hart toe: omdat hij bij mij thuis de vliegen wegjaagt en veel klein gerucht doet verstillen.
Hij verdraagt namelijk niet, dat een mug zou zoemen, laat staan twee.
Zelfs de straat maakt hij eenzaam, zodat de maneschijn des nachts daar angstig is geworden.
Een harde gast is hij, - doch hem bewijs ik ere, en bid niet, gelijk de zoetsappigen, tot de dikbuikige vuur-afgod.
Liever nog een weinig klappertanden dan afgoden aanbidden! - mijn aard wil het zo. En bijzonder gruw ik van alle bronstige, dampende, dompige vuur-afgoden.
Wie ik liefheb, bemin ik des winters beter dan des 's zomers; beter drijf ik thans de spot met mijn vijanden en kloekhartiger, nu Winter bij mij zit in huis.

Loïs Loïs's picture

CVL komende dinsdag
CVL komende dinsdag
CVL komende dinsdag

Marien Marien's picture

Bij geboorte krijgen kinderen een set namen mee, die horen bij die dag en de bijbehorende dag. Enkele voorbeelden van namen met hun bijbehorende dagen:

Maandag: Kyaw, Khin, Kyin, Kyi, Ngway
Dinsdag: San, Sann, Su, Soe, Nyi, Nyein
Woensdag: Lin, Win, Hla, Yee
Donderdag: May, Ba, Mya, Maung, Myint, Myo
Vrijdag: Than, Thein, Thaung, Thinn, Han
Zaterdag: Yin, Tun, Nu, Nwe
Zondag: Ohn, Aye, Ee, Aung

Iemand die geboren is op donderdag kan dus de naam Myint San krijgen want donderdag en dinsdag horen bij elkaar. Er wordt in Myanmar een speciaal boek uitgegeven met lijsten van de jaren en de dagen met hun namen.

Elzinguard Elzinguard's picture

“The word busy is the symptom not of commitment but of betrayal. It is not devotion but defection. The adjective busy set as a modifier to pastor should sound to our ears like adulterous to characterize a wife or embezzling to describe a banker. It is an outrageous scandal, a blasphemous affront.”

Marien Marien's picture

Je kunt onmogelijk weten welke versie van een leugen de waarheid is. Is het echte Sarajevo de stad waar de mensen gelukkig waren, elkaar fatsoenlijk behandelden, vreedzaam met elkaar samenleefden? Of is het echte Sarajevo de stad die hij nu ziet, waar de mensen elkaar naar het leven staan, waar kogels en bommen vanuit de heuvels komen aangieren en gebouwen met de grond gelijk worden gemaakt?

Jheronimus

Update: Helaas, alle Groene Bijbels zijn vergeven. U kunt niet meer bestellen.

DontPanic
Marien Marien's picture

Ach, als Luther vrijgemaakt was geweest, had hij als een razende alleen maar alle tradities overboord gezet en daarbij mogelijk zelfs per ongeluk een stukje sola scriptura weggegooid. Als hij Nederlands-gereformeerd was geweest, had hij alleen de kerk van Wittenberg hersteld en geroepen dat elke plaatselijke gemeente het verder zelf maar moest uitzoeken. En als hij christelijk-gereformeerd was geweest, had hij het vast niet aangedurfd die 95 stellingen te publiceren en had hij gewacht tot de zoveelste volgende synode. Maar gelukkig was Luther katholiek.

Loïs Loïs's picture

De levensboom staat er gepland.

Elzinguard Elzinguard's picture

... de taalvaardigheid van de apostel Paulus is een geheiligde voortzetting van zijn reeds aanwezig talent.

Alexander

Pages